خطیب اهل سنت: علما در تقویت اعتماد عمومی نقش موثرتری ایفا کنند

خطیب اهل سنت: علما در تقویت اعتماد عمومی نقش موثرتری ایفا کنند

دوشنبه ۲۰ آذر - فرهنگی

شیراز- ایرنا- رئیس تشکل ائمه جمعه و جماعت اهل سنت استان فارس در همایش تخصصی “تبیین نقش و جایگاه اهل سنت استان فارس در تحقق تمدن نوین اسلامی” گفت: در این همایش تأکید شد که علما در زمینه اعتمادافزایی میان حاکمیت و جامعه، نقش موثرتری ایفا کنند.