خودسوزی علیه شکنجه

خودسوزی علیه شکنجه

یکشنبه ۱۶ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- ۱ ژوئن ۱۹۶۳. سایگون پایتخت ویتنام جنوبی. راهب بودایی خود را در اعتراض به شکنجه و تبعیض توسط دولت ویتنام جنوبی (دولت سرکوب گر نگون دیم) آتش می‌زند.