دانشگاه صنعتی شریف میزبان رئیس جمهور در روز دانشجو

دانشگاه صنعتی شریف میزبان رئیس جمهور در روز دانشجو

پنج شنبه ۳۰ دی - سیاست

معاون فرهنگی وزیر علوم از برگزاری مراسم رسمی روز دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف با حضور رییس جمهور خبر داد.