دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو: معماری باغ ایرانیِ دامغان نشان فرهنگ کهن این سرزمین است

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو: معماری باغ ایرانیِ دامغان نشان فرهنگ کهن این سرزمین است

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

سمنان-ایرنا- دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: باغ ایرانی کیانپور دامغان با بنا و معماری بی نظیر خود نشانه فرهنگ کهن ایران زمین است.