«دختر گمشده» پیشتاز جوایز فیلم گاتهام شد

«دختر گمشده» پیشتاز جوایز فیلم گاتهام شد

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - اقتصادی

جوایز فیلم مستقل نیویورک (گاتهام) چهار جایزه از جمله بهترین فیلم و کارگردانی خود را به فیلم «دختر گمشده» ساخته «مگی جیلنهال» اعطا کرد.