درباره نام خلیج فارس باید زمین بازی را عوض کنیم/ «تهران نگاری» در انگلستان ۴۰ میلیون فروخت+فیلم

درباره نام خلیج فارس باید زمین بازی را عوض کنیم/ «تهران نگاری» در انگلستان ۴۰ میلیون فروخت+فیلم

دوشنبه ۱۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- نویسنده کتاب‌های «اطلس ایران قدیم» و «تهران نگاری» با تاکید بر این که درباره نام خلیج فارس باید زمین بازی را عوض کنیم، گفت: باید این موضوع را از یک رقابت سیاسی بیرون بکشیم و در یک روند علمی و پژوهشی دنیا را به صورت مستمر تشویق کنیم که این نام تثبیت شود و بماند.