درخواست ایران از نمایشگاه اسپانیا: جای بهتری به ایران بدهید

درخواست ایران از نمایشگاه اسپانیا: جای بهتری به ایران بدهید

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - اقتصادی

ایران برای حضور در نمایشگاه بعدی اسپانیا اعلام آمادگی کرد و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی نیز از مدیر اجرایی «فیتور» درخواست کرد محل در شأنی را برای ایران در نمایشگاه‌های آینده درنظر بگیرد.