درخواست رفع تبعیض حقوق اعضای هیات علمی دو وزارتخانه علوم و بهداشت

درخواست رفع تبعیض حقوق اعضای هیات علمی دو وزارتخانه علوم و بهداشت

یکشنبه ۰۷ خرداد - سیاست

شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران با صدور بیانیه ای خواستار رفع تبعیض حقوق دریافتی اعضای هیات علمی دو وزارت خانه علوم و بهداشت شد.