در این فیلم هیچ خبری از فیلمنامه نیست

در این فیلم هیچ خبری از فیلمنامه نیست

چهارشنبه ۰۲ فروردین - فرهنگی

تهران-ایرنا-«هایپاور» پر است از نابلدی. فیلمی آماتور و کارنشده که متاسفانه مایه خنده مخاطب جدی سینما می‌شود. در این پروژه هیچ خبری از فیلمنامه نیست. همه چیز در دیالوگ توضیح داده می‌شود.