دلار عقب رفت

دلار عقب رفت

یکشنبه ۱۲ آذر -

ارزش دلار مقابل بیشتر ارزهای مهم کاهش یافت.