دلار عقب رفت

دلار عقب رفت

دوشنبه ۲۴ مرداد -

ارزش دلار مقابل بیشتر ارزهای مهم کاهش یافت.