دلار عقب رفت

دلار عقب رفت

جمعه ۰۱ بهمن -

ارزش دلار مقابل بیشتر ارزهای مهم کاهش یافت.