دلار عقب رفت

دلار عقب رفت

سه شنبه ۰۱ فروردین -

ارزش دلار مقابل بیشتر ارزهای مهم کاهش یافت.