دولت سیزدهم و ساماندهی شبکه نمایش خانگی

دولت سیزدهم و ساماندهی شبکه نمایش خانگی

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ساترا در یک سال گذشته، ایجاد تحولی مهم و چشمگیر در نوع حکمرانی فرهنگی فضای مجازی خصوصاً شبکه نمایش خانگی با هدف تحقق فضای مجازی سالم، مفید و امن بود.