دومین جشنواره بین‌المللی «کتاب ایثار و شهادت» فراخوان داد

دومین جشنواره بین‌المللی «کتاب ایثار و شهادت» فراخوان داد

جمعه ۳۰ مهر - فرهنگی

تهران- ایرنا- دومین جشنواره بین‌المللی کتاب ایثار و شهادت با عنوان «سرخ‌نگاران» به دبیری محسن مومنی‌شریف و با هدف بررسی علمی‌پژوهشی محتوای کتاب‌های حوزه ایثار و شهادت فراخوان داد.