دو پیشنهاد عضو شورای شهر تهران برای بهبود وضعیت محله هرندی به رئیس جمهوری

دو پیشنهاد عضو شورای شهر تهران برای بهبود وضعیت محله هرندی به رئیس جمهوری

چهارشنبه ۲۹ دی - ورزش

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به بازدید رئیس جمهور از محله هرندی دو پیشنهاد برای بهبود وضعیت این محله ارائه کرد.