دیدار سفیر ایران با سفرای آلمان ، ایتالیا و سوریه در عمان

دیدار سفیر ایران با سفرای آلمان ، ایتالیا و سوریه در عمان

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - ورزش

سفیر ایران درعمان با سفرای آلمان ، ایتالیا و سوریه در مسقط دیدار و رایزنی کرد .