رئیس‌جمهوری همچون رجایی و رئیسی‌ام آرزوست

رئیس‌جمهوری همچون رجایی و رئیسی‌ام آرزوست

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- «محمدعلی رجایی» و «سید ابراهیم رئیسی» دو رئیس جمهوری بودند که از بسیاری جهات همچون ساده‌زیستی، مردمی بودن، انقلابی و جهادی، مخلص و ولایت‌مدار و طرفدار محرومان در مسیر خدمت خستگی‌ناپذیر با هم شباهت داشتند.