رئیس‌جمهور از شرکت صنایع پوشش ایران بازدید کرد

رئیس‌جمهور از شرکت صنایع پوشش ایران بازدید کرد

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - ورزش

رئیس جمهور از شرکت صنایع پوشش ایران که پس از سال‌ها توقف فعالیت در چند ماه اخیر عملیات نوسازی و راه‌اندازی آن در دست اجراست بازدید کرد.