رئیس جمهور وارد جنوب استان کرمان شد

رئیس جمهور وارد جنوب استان کرمان شد

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - ورزش

رئیس جمهور با هدف بررسی وضعیت مناطق سیل زده به جنوب استان کرمان سفر کرد.