ربیعی: روز قدس آرمانی مشترک میان امت اسلام و آزادی خواهان جهان است

ربیعی: روز قدس آرمانی مشترک میان امت اسلام و آزادی خواهان جهان است

شنبه ۱۱ آذر - ورزش

علی ربیعی در مطلبی به مناسبت روز جهانی قدس می‌گوید: “مسئله قدس شریف فقط اولویت جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه اولویت امت اسلام و همینطور کشورهای مستقل و روشنفکران برجسته آزادی خواه و عدالت خواه می‌باشد.”