رخ به رخ با وجه احساسی جواد خیابانی

رخ به رخ با وجه احساسی جواد خیابانی

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - اقتصادی

برنامه “رخ به رخ” در جدیدترین قسمتش به مناسبت صعود تیم ملی به جام جهانی میزبان جواد خیابانی می شود.