رقابت درون اردویی برای وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

رقابت درون اردویی برای وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

چهارشنبه ۱۹ بهمن - ورزش

تهران- ایرنا- کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایران ، رقابت انتخابی المپیک به صورت درون اردویی در وزن ۶۵ کیلوگرم بین امیرمحمد یزدانی و مرتضی قیاسی برگزار می شود.