رهبر انقلاب چه انتظاری از مداحان دارند؟

رهبر انقلاب چه انتظاری از مداحان دارند؟

دوشنبه ۱۳ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- یک مداح و پژوهشگر حوزه نوحه گفت: مقام معظم رهبری از نوحه‌سرایان انتظار دارند که زبان و ادبیات فارسی را ارتقا دهند.