روایتگری صحیح از دفاع مقدس داشته باشیم/ سوژه دست دشمن ندهیم

روایتگری صحیح از دفاع مقدس داشته باشیم/ سوژه دست دشمن ندهیم

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - اقتصادی

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با بیان اینکه متأسفانه گاهی در روایتگری دفاع مقدس به دشمن کلیدواژه می‌دهیم گفت: روایتگری دوران دفاع مقدس باید به دستاوردهای این دوران و بخش نرم‌افزاری جنگ بپردازد و موضوعات را چندوجهی، عالمانه و کارشناسانه نگاه کند.