روایتی جالب از ارتباط میان گلستان و گُدار

روایتی جالب از ارتباط میان گلستان و گُدار

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - اقتصادی

مستند «جمعه می‌بینمت» که به چگونگی ارتباط نامتعارف میان ابراهمیم گلستان و ژان لوک گدار پرداخته به زودی در جشنواره برلین رونمایی می‌شود.