روح مادرانه در اشعار پروین اعتصامی

روح مادرانه در اشعار پروین اعتصامی

دوشنبه ۱۳ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- مادر و نقش مادرانه در اشعار پروین اعتصامی دارای مقامی والا و در خور تکریم است، بیان احساسات و عواطف همواره جایگاهی ویژه در شعر زن داشته است. از جملۀ اصلی ترین این عواطف می‌توان از عاطفۀ مادرانه نام برد.