رییس جمهور به دانشگاه صنعتی شریف می‌رود

رییس جمهور به دانشگاه صنعتی شریف می‌رود

چهارشنبه ۲۹ دی - سیاست

رییس جمهور به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه صنعتی شریف می‌رود.