زنده باد این “عاشقانه” …

زنده باد این “عاشقانه” …

یکشنبه ۱۳ فروردین - فرهنگی

تهران- ایرنا- «جنگل پرتقال» نخستین اثر سینمایی آرمان خوانساریان روایتی است از یک قصه عاشقانه امروزی که در جزئیات و پرداخت صاحب سبک است.