سالروز شهادت فرمانده گردان «سلمان فارسی»

سالروز شهادت فرمانده گردان «سلمان فارسی»

دوشنبه ۰۷ فروردین - اقتصادی

وقتی نیروهای این دو گردان به بچه‌های« گردان سلمان» رسیدند؛ حتی یک نفر از آنها هم زنده نمانده بود. حتّی خود حسین هم در آخرین لحظات به طور مظلومانه‌ای شهید شده بود.