ستایش عدالت و شجاعت علی (ع) در «منقبت‌خوانی»

ستایش عدالت و شجاعت علی (ع) در «منقبت‌خوانی»

یکشنبه ۳۱ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- ایرانیان مسلمان همواره از رفتارهای آیینی و مذهبی برای هر نیت گره خورده ای با ستایش و مدح پروردگار، بهره عمیق برده‌اند. در بازتاب شجاعت، فتوت و جوانمردی حضرت علی(ع) به ویژه در ایام ماه رمضان و لیالی قدر یکی از ‌جریان‌سازترین رفتارهای آیینی به «مناقب‌خوانان» و «منقبت‌خوانی» باز می‌گردد.