سرمایه‌گذاران روی تئاتر ریسک نمی‌کنند/ نقش‌ها در سینما خوب است اما سناریو ندارد

سرمایه‌گذاران روی تئاتر ریسک نمی‌کنند/ نقش‌ها در سینما خوب است اما سناریو ندارد

جمعه ۱۲ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- کارگردان تئاتر گفت: چون کسی که سرمایه می‌گذارد خواهان بازگشت آن است به همین دلیل سرمایه‌گذاران روی تئاتر ریسک نمی‌کنند.