سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع فرهنگی پُرسود است

سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع فرهنگی پُرسود است

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - فرهنگی

تهران- ایرنا- معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از نمایشگاه الگونما گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع فرهنگی، پر سود است.