سرهنگی: نظام رسانه‌ای ما درباره جنگ هنوز از تبلیغ به تعقل نچرخیده است/ بعثی‌ها در خرمشهر صرافی و مدرسه باز کرده بودند

سرهنگی: نظام رسانه‌ای ما درباره جنگ هنوز از تبلیغ به تعقل نچرخیده است/ بعثی‌ها در خرمشهر صرافی و مدرسه باز کرده بودند

یکشنبه ۰۵ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس گفت: دستور زبان بعد از جنگ، یعنی دستور زبان تعقلی که باید مشکلات جنگ را بازگو و روایت کند تا بدانیم در آن روزها چه گذشته است درحالی که نظام رسانه ای ما هنوز از تبلیغ به تعقل، نچرخیده است.