سفیر ایران در یمن: روز جهانی قدس، روز اسلام است

سفیر ایران در یمن: روز جهانی قدس، روز اسلام است

یکشنبه ۰۷ خرداد - ورزش

سفیر ایران در یمن اظهار کرد: ‏روز جهانی قدس، روز اسلام است.