سفیر ایران در یمن: روز جهانی قدس، روز اسلام است

سفیر ایران در یمن: روز جهانی قدس، روز اسلام است

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ورزش

سفیر ایران در یمن اظهار کرد: ‏روز جهانی قدس، روز اسلام است.