سفیر یمن در تهران: روز جهانی قدس روز بیداری ملت‌های اسلامی است

سفیر یمن در تهران: روز جهانی قدس روز بیداری ملت‌های اسلامی است

پنج شنبه ۱۰ خرداد - ورزش

سفیر یمن در تهران گفت: روز جهانی قدس روز بیداری ملت های اسلامی است.