سقوط سهم اوپک از واردات نفت هند رکورد ۲۰ ساله زد

سقوط سهم اوپک از واردات نفت هند رکورد ۲۰ ساله زد

سه شنبه ۰۱ فروردین -

سهم هند از واردات نفت هند در سال منتهی به ۳۱ مارس، به پایینترین میزان در حدود دو دهه اخیر سقوط کرد.