سلیمی: روشن شود منابع مصوب مجلس برای اشتغال زایی کجا هزینه شده است؟

سلیمی: روشن شود منابع مصوب مجلس برای اشتغال زایی کجا هزینه شده است؟

چهارشنبه ۲۹ دی - ورزش

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باید روشن گردد که منابع مصوب مجلس برای اشتغال زایی در سال های گذشته در کجا هزینه شده است که نتیجه آن بیکاری فزاینده شده است؟