سند تحول ورزش های همگانی تهیه شد/تدوین سند تحول برای جوانان

سند تحول ورزش های همگانی تهیه شد/تدوین سند تحول برای جوانان

سه شنبه ۰۹ آذر - ورزش

وزیر ورزش و جوانان از تهیه سند تحول ورزش های همگانی در کشور خبر داد.