سوگل مشایخی آرزو دارد کدام کتاب را به همه جوانان هدیه دهد؟ «امیدوارم کتاب‌باز بازگردد»

سوگل مشایخی آرزو دارد کدام کتاب را به همه جوانان هدیه دهد؟ «امیدوارم کتاب‌باز بازگردد»

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

تهران- ایرنا- یک محقق شعر فارسی گفت: کتاب‌باز برنامه ای بود برای کسانی که فرصت کتاب خواندن نداشتند و با دیدن این برنامه عصاره‌ای از کتاب‌های خوب را می‌توانستند مرور کنند.