سیزدهمین پایگاه دائمی محصولات دانش‌بنیان ایرانی در خارج از کشور افتتاح شد

سیزدهمین پایگاه دائمی محصولات دانش‌بنیان ایرانی در خارج از کشور افتتاح شد

پنج شنبه ۲۹ مهر - سیاست

سیزدهمین پایگاه دائمی محصولات دانش‌بنیان ایرانی در شهر سارایوو با نمایش محصولات ۲۵ شرکت دانش بنیان افتتاح شد.