«سیمای انتخابات» در رسانه ملی

«سیمای انتخابات» در رسانه ملی

پنج شنبه ۰۴ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، معاونت سیما در آغازین روزهای وقوع سانحه شهدای خدمت در کوتاه ترین زمان هماهنگ و هم راستا با ستاد انتخابات سازمان صداوسیما با راه اندازی ستاد انتخابات سیما، دبیرخانه و تشکیل کمیته های هشت گانه، تمهیدات رسانه ای و اقدامات اجرایی معاونت سیما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد.