سینما در ۱۰ ماه ۱۴۰۰ چقدر بلیت فروخت؟

سینما در ۱۰ ماه ۱۴۰۰ چقدر بلیت فروخت؟

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - اقتصادی

فیلم‌های سینمایی اکران شده در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۰، با بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تماشاگر حدود ۱۲۴ میلیارد تومان بلیت فروختند.