شاعر پاکستانی: نمایشگاه کتاب تهران بیانگر توجه جمهوری اسلامی ایران به رویکرد فرهنگی است

شاعر پاکستانی: نمایشگاه کتاب تهران بیانگر توجه جمهوری اسلامی ایران به رویکرد فرهنگی است

شنبه ۰۴ تیر - فرهنگی

 تهران- ایرنا- شاعر و مترجم پاکستانی شرکت کننده در نمایشگاه کتاب تهران با تاکید بر اینکه برگزاری خوب نمایشگاه تهران بیانگر اهمیت دادن جمهوری اسلامی ایران به فرهنگ و تمدن  است آن را پل ارتباطی میان ملت‌ها برای تبادل فرهنگی ذکر کرد.