«شاهنامه با سخنوران» فراخوان داد

«شاهنامه با سخنوران» فراخوان داد

دوشنبه ۲۰ آذر - اقتصادی

فراخوان رویداد فرهنگی «شاهنامه با سخنوران» اعلام شد.