«شاهنامه با سخنوران» فراخوان داد

«شاهنامه با سخنوران» فراخوان داد

جمعه ۰۸ بهمن - اقتصادی

فراخوان رویداد فرهنگی «شاهنامه با سخنوران» اعلام شد.