شهید چمران گونه متفاوتی از مجاهدت را جلوی چشم ما قرار داد

شهید چمران گونه متفاوتی از مجاهدت را جلوی چشم ما قرار داد

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- رییس سازمان تبلیغات اسلامی در چهل‌وسومین مراسم بزرگداشت دکتر شهید چمران با اشاره به صبر و مجاهدت این شهید عارف گفت: شهید چمران گونه متفاوتی از مجاهدت را جلوی چشم ما قرار داد.