صنایع دستی باید در حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش داشته باشد ​​​​​​​

صنایع دستی باید در حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش داشته باشد ​​​​​​​

دوشنبه ۰۱ مرداد - فرهنگی

اصفهان-ایرنا- معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: هر یک از تولیدات صنایع‌ دستی دارای قصه است لذا باید با شبکه‌سازی، این هنر در تمام ابعاد حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه ظهور و بروز پیدا کند.