صهیونیست ها نسبتی با حضرت موسی(ع) ندارند

صهیونیست ها نسبتی با حضرت موسی(ع) ندارند

یکشنبه ۳۱ تیر - سیاست

یک عالم اهل سنت گفت: امت اسلامی امتی واحد است. همه ما مسلمانان حامل نور الهی هستیم. صهیونیست ها هیچ نسبتی به یهود و حضرت موسی و سلیمان(ع) ندارند زیرا آنها به دنبال به بند کشیدند امت ها هستند.