طراحی سیستم گرمایشی جدید برای گرم نگه‌داشتن فرودگرها روی سطح ماه

طراحی سیستم گرمایشی جدید برای گرم نگه‌داشتن فرودگرها روی سطح ماه

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - سیاست

یک شرکت فناوری فضایی، سیستم گرمایشی جدیدی را برای گرم نگه‌داشتن فرودگرها روی سطح ماه طراحی کرده و امیدوار است بتواند آن را به زودی روی سطح ماه آزمایش کند.