طرحی برای ابراهیم گلستان

طرحی برای ابراهیم گلستان

سه شنبه ۰۹ آذر - اقتصادی

بهزاد خورشیدی، هنرمند حوزه گرافیک که به واسطه طراحی پوسترهای «روز شیطان» و «روزهای خوب زندگی» شناخته شده، به تازگی پوستری را برای ابراهیم گلستان طراحی کرده است.