طرح ادعا علیه دولت با انگیزه سهم‌خواهی از تحولات آینده انجام می‌شود

طرح ادعا علیه دولت با انگیزه سهم‌خواهی از تحولات آینده انجام می‌شود

شنبه ۱۱ آذر - ورزش

یک منبع آگاه گفت: طرح ادعا علیه دولت، شخص رئیس‌جمهور یا دفتر ایشان از سوی کسانی که از دولت خارج می‌شوند، مسبوق به سابقه است.