عراقچی وارد وین شد

عراقچی وارد وین شد

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت - ورزش

معاون سیاسی وزیرامور خارجه کشورمان روز پنچ شنبه وارد وین شد.