علی ژکان تئاتر اجرا می‌کند

علی ژکان تئاتر اجرا می‌کند

پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت - اقتصادی

کارگردان فیلم‌های «مادیان» و «اولین امضا برای رعنا» پس از سال‌ها تئاتر روی صحنه می‌برد.